Gereformeerde kerk

Nederlands Gereformeerd

Gereformeerd Vrijgemaakt

Hersteld Hervormde Gem.

Hervormde Gemeente

Hervormde Gemeente

Hervormde Gemeente

Hervormde Gemeente


Wezep staat stil bij 'De stellingen van Luther' met een mooie programma! 

>> Klik voor programma

500 jaar geleden, op 31 oktober 1517 hing Maarten Luther – monnik, priester en hoogleraar theologie – een pamflet met 95 stellingen tegen de rooms-katholieke leer op de deur van de slotkerk te Wittenberg. Luther is het vooral niet eens met de praktijk van de handel in aflaten, waarbij men vergeving van zonden kon kopen van de paus, en zo tegen betaling verzekerd was van een plekje in de hemel. Hij stuurt niet zozeer aan op een breuk met de kerk, maar wijst op allerlei misstanden, die volgens hem uit de weg geruimd moesten worden. Daarbij noemt hij het belang van de vijf  ‘Sola’s’:

  1. Sola Scriptura: alleen de Schrift
  2. Sola Gratia: alleen uit genade
  3. Sola Fide: alleen door geloof
  4. Solus Christus: alleen Christus
  5. Soli Deo Gloria: alleen God de eer 

_______________________________________________